Children in the digital technology environmentDzieci w Cyfrowym Świecie

IMGP2472Today’s kids are the first generation to grow up and develop in the environment of digital technologies. For preschool children, a tablet, laptop, mobile phone or a digital camera are one of many objects, not more exceptional or modern than a TV or a CD player at all. It is because the children have known them “since forever” as those objects have been a part of their closest environment since birth.

Thus, our children show interest in those objects in a completely natural way. That interest in undoubtedly increased by the parents themselves as well as other adults: children are excellent observers and they have surely noticed that mom or dad always have a mobile phone with themselves and can often interrupt what they’re doing at the moment in order to pick it up, they also see that adults enjoy spending time in front of the computer. Then, since parents pay so much interest and time to a device that rings, glows, displays images or videos, and does numerous other interesting things, children want to get to know it as well.

45Pedagogues agree that children can benefit from development of new technologies, that support their education. However, the child’s contact with devices such as a tablet, TV, or a computer, should be supervised by the parents.

Introducing the child to the world of the latest technologies is beneficial because it developes skills, that are helpful in the further exploration of the world. The child absorbs each new information in a natural way and when learning is accompanied by interest and positive attitude, the feeling of pleasure from gained knowledge appears as well. Due to the structure of the human brain, if acquiring new facts is accompanied by positive feelings, those information are remembered better, faster and for a longer time. That is because the long-term memory center in our brain is located in the direct vicinity of the area responsible for our mood.IMGP2472Współczesne dzieci są pierwszym pokoleniem dorastającym i rozwijającym się w środowisku technologii cyfrowych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym, tablet, laptop, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy są naturalnymi przedmiotami ich otoczenia, tak jak telewizor lub odtwarzacz CD. Jest tak dlatego, że dzieci znają je ” od zawsze “, ponieważ te urządzenia były częścią ich najbliższego otoczenia już od urodzenia .
Naturalne zainteresowanie tymi obiektami ze strony dzieci, jest dodatkowo, w nieświadomy sposób stymulowane poprzez rodziców, czy innych dorosłych. Dzieci są doskonałymi obserwatorami łatwo dostrzegają, że mama lub tata zawsze mają telefon komórkowy z sobą. Często przerywają nawet daną czynności którą wykonują, aby odebrać go, kiedy dzwoni. Widzą również, że dorośli spędzają dużo czasu przed komputerem. W przypadku kiedy rodzice poświęcają wiele uwagi i czasu dla urządzeń, które dzwonią, świecą, wyświetlają zdjęcia i filmy oraz realizują wiele innych funkcji, dzieci również pragną je poznać.

45Pedagodzy zgadzają się, że dzieci mogą korzystać z nowych technologii, które wspierają naukę i rozwój. Jednak kontakt dziecka z urządzeniem, takim jak tablet , telewizor lub komputer, powinny być nadzorowane przez rodziców .

Wprowadzenie dziecka w świat najnowszych technologii jest korzystne, ponieważ rozwija umiejętności, które są pomocne w dalszej eksploracji świata . Dziecko pochłania każdą nową informację, jest zainteresowane nauką, towarzyszy mu uczucie radości i przyjemności ze zdobytej wiedzy. Ze względu na budowę mózgu człowieka, jeżeli zdobywaniu nowych wiadomości towarzyszą pozytywne uczucia, informacje te zapamiętywane są lepiej, szybciej i na dłużej. (Ośrodek pamięci długotrwałej jest bowiem w naszym mózgu zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka odpowiedzialnego za nasze dobre samopoczucie.)

Posted in Dzieci w Cyfrowym Świecie Tagged with: , , , , , , ,