Little Explorer in Kindergarten


31

Every year countless children and parents go through the challenges of starting preschool. It’s an important stage in life and filled with emotions. Children of preschool age get their knowledge of social roles mainly through playing and Little Explorer is an invitation to play at kindergarten. Step by step the game introduces children to kindergarten life and its daily routine. Parents can journey into the preschool world with their children by sharing memories of their time at kindergarten. Playing Little Explorer will help your child develop a positive attitude towards kindergarten.

Each new situation a child experiences helps it to learn the rules of social interaction and enter a new role in society. One such challenging situation is the start of preschool education. At this time the child not only parts with its parents, but must also experience life in a new social group for the first time, and learn its values and principles. That is why it is so important to help your child take a positive attitude to kindergarten as early as possible.
At this stage in development the best way to develop social skills is through play. This is the most fun, and at the same time most effective, form of gaining new knowledge and skills.

Role-playing games are particularly important. They give children a feel for what places like kindergarten will be like. Through role-play children learn to follow certain rules and to set up their own rules.
Playing Little Explorer will help children learn the various routines and rules of kindergarten life and introduce them to a world of new experiences as a result of contact with teachers and other children of the same age.


Main features

 • Scenarios designed by a team of teaching experts introducing a preschooler’s day: from early morning at home to afternoon on the playground
 • Guide for parents containing advice on how to prepare children for kindergarten
 • Many interactive mini-games in one app: coloring, playing musical instruments, practicing, learning the alphabet
 • Little Pete, our animated guide, introduces, explains and gives encouragement for every stage and activity in the game
 • Physical activity – play along with Little Pete, our animated guide, who demonstrates exercises for children to follow
 • Parental control settings
 • No third-party advertising
 • No in-app purchases


31

Każdego roku tysiące rodziców oraz dzieci spotyka się z wyzwaniem jakim jest rozpoczęcie przedszkola. Jest o ważny etap w życiu, któremu towarzyszy wiele emocji. Dziecko w wieku przedszkolnym, wiedzę o rolach społecznych czerpie przede wszystkim z zabawy. To dzięki
zabawie uczy się, jak ma się zachować w prawdziwych, życiowych sytuacjach, które napotyka poznając świat. Pierwsza gra z serii Little Explorer to zaproszenie do przedszkola. Grając, maluch krok po kroku, zapoznaje się ze środowiskiem przedszkolnym, dowiadując się, jak wygląda dzień przedszkolaka i co czeka go, kiedy pierwszego dnia zamkną się drzwi za rodzicami. W wirtualnej wycieczce do przedszkola maluchowi może towarzyszyć rodzic, dzieląc się z dzieckiem własnymi wspomnieniami z czasów przedszkolnych. Aplikacja Little Explorer pomoże dziecku rozwijać pozytywne nastawienie do przedszkola.

Każda nowa sytuacja jakiej dziecko doświadcza, pomaga mu nauczyć się zasad współżycia społecznego i wprowadzić nową rolę w społeczeństwie . Jedną z takich sytuacja jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej . Maluch nie tylko rozstaje się z rodzicami, ale musi zapoznać i oswoić się z nową grupą oraz obowiązujących w niej wartościach i zasadach. Dlatego tak ważne jest, by dziecko miało pozytywny stosunek do przedszkola, jeszcze zanim tam trafi.
Na tym etapie rozwoju rozwoju najlepszym sposobem na rozwijanie umiejętności społecznych jest nauka poprzez zabawę . Jest to najbardziej przyjemna i zarazem najbardziej skuteczna , forma zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Gry fabularne są szczególnie ważne. Dają dzieciom możliwość doświadczenia, jak będzie to wyglądało w rzeczywistości. Poprzez odgrywanie ról dzieci uczą się przestrzegać pewnych zasad ale również samodzielnie je ustanawiać. Tak więc zabawa w przedszkole zapoznaje je z rytuałami i zasadami działania funkcjonującymi w przedszkolu, ale również wprowadza je w świat, który zaoferuje im nowe doświadczenia płynące z kontaktów z grupą rówieśniczą i profesjonalnymi pedagogami. .


Główne funkcje gry

 • Scenariusz opracowany przez zespół składający się pedagogów i socjologa przedstawia dzień przedszkolaka: od wczesnego poranka w domu, do popołudnia na placu zabaw
 • Rozbudowana ścieżka lektorska pomaga we wzbogacaniu słownictwa i wymowy, a dialog, jaki nawiązuje bohater gry z dzieckiem, wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnych.
 • Anglojęzyczna wersja ścieżki dźwiękowej, w której głosu użycza brytyjski native speaker, przydatna jest dla dzieci, które uczą się tego języka
 • Przewodnik dla rodziców, który stanowi element aplikacji, zawiera szereg porad, jak przygotować dziecko do przedszkola
 • W aplikacji znajdują się interaktywne mini gry, takie jak kolorowanka, gra na różnych instrumentach muzycznych, ćwiczenia gimnastyczne, czy nauka alfabetu w języku angielskim.
 • Mały Pete, animowany bohater gry przedstawia i wyjaśnia każdy etap gry, aby dziecko mogło poradzić sobie samodzielnie z kolejnymi zadaniami.
 • Aktywność fizyczna – animowany bohater gry Pete zachęca do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych demonstrując je po kolei, a dzieci, które testowały grę, chętnie je wykonują.
 • Ustawienia kontroli rodzicielskiej – aplikacja pozwala określić preferowaną przez rodzica długość gry.
 • Aplikacja nie zawiera reklam ani dodatkowo płatnych funkcji.

Posted in Little Explorer Series Tagged with: , , , , , , , , ,
0 comments on “Little Explorer in Kindergarten
1 Pings/Trackbacks for "Little Explorer in Kindergarten"
 1. […] Skills Factory for Kids recently introduced an interactive story app designed to help young kids — and their parents — get used to the idea of going to school for the first time. […]