Why Skills Factory for KidsDlaczego Skills Factory For Kids

E

Skills Factory For Kids means more than educational apps:

 • we create apps that develop social and cognitive skills,
 • our apps are created by a team of education experts and sociologists, our apps meet the needs of parents who want to support their children in learning about the world,
 • our apps support cognitive development in children aged 2-5,
 • extensive commentary from animated guides helps to develop language skills, crucial at this stage in a child’s development,
 • our apps help to ease the child’s adaptation to new social situations,
 • our apps are tested by children

E

Skills Factory For Kids to coś więcej niż aplikacje edukacyjne:

 • Tworzymy aplikacje, które rozwijają umiejętności społeczne i poznawcze
 • Nasze aplikacje tworzone są przez zespół ekspertów edukacyjnych i socjologów, nasze aplikacje są spójne z potrzebami rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w poznawaniu świata
 • Nasze aplikacje wspierają rozwój poznawczy dzieci w wieku 2-5
 • Rozbudowana ścieżka lektorska pomaga rozwijać umiejętności językowe, kluczowe na tym etapie rozwoju dziecka
 • Nasze aplikacje pomagają złagodzić stres dziecka związany z nowymi sytuacjami społecznymi
 • Nasze aplikacje są testowane przez dzieci